Tepelná čerpadla budou energetickým zdrojem budoucnosti

Tepelná čerpadla se již od 70. let minulého století považují za spolehlivý zdroj levného tepla, které se masivně rozšířilo zásluhou prudkému nárůstu cen topného oleje.

Právě pozitivní zkušenosti z posledních zhruba 40 let poutají pozornost politiků v západní Evropě. Ti nutně potřebují přijít s řešením, jak uskutečnit své ambiciózní plány na snížení emisí skleníkových plynů bez výrazného zdražení a ohrožení dodávek energie. Tyto potíže sebou přinášejí větrné a solární elektrárny, na které se země Evropské unie spoléhali při ústupu od fosilních paliv k čistým zdrojem energie.

Velkokapacitní tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla nejsou „jen“ zdrojem tepla nebo chladu pro rodinné domy. V Evropě jako houby po dešti rostou projekty, využívající sílu velkokapacitních tepelných čerpadel, které dodávají energii pro tisíce domácnosti v okolí. Na tepelná čerpadla se dnes spoléhají například:

 • Města v okolí ledovcových jezer ve Švýcarsku. Čelí nedostatečnému výkonu vodních elektráren a zároveň rostoucí ceně energie z Německa.
 • Regiony v severní Itálii, které již dnes uspokojují až 30 procent poptávky po teple právě z tepelných čerpadel.
 • Velké přístavní města typu Hamburg, Kodaň nebo Dubrovník, které využívají odpadní teplo na rekuperaci a následné zásobování domácností.
 • Města v Maďarsku, zemi bohaté na geotermální energii. Je to právě Maďarsko, kde dnes najdeme největší projekt dálkového dodávání tepla z geotermálních tepelných čerpadel v kontinentální Evropě.

Čistá energie v Německu
V Německu jsou dnes tepelná čerpadla nejvyužívanějším zdrojem čisté energie v novostavbách při lokálních dodávkách tepla. V budoucnu však nevyhnutelně poroste i míra využívání tepelných čerpadel na dodávky energie dálkovým způsobem, a to:

 • využíváním geotermální energie z uzavřených uhelných dolů,
 • zpracováním nadbytečného množství elektrické energie v distribuční síti na provoz tepelných čerpadel,
 • využíváním odpadního tepla z velkých infrastrukturních projektů, např. letišť, přístavů, železničních stanic a pod.

Geotermální energie si razí cestu
O geotermální energii, ať už jde o teplo nebo chlad dodávané prostřednictvím tepelných čerpadel rezidenčním a nebytových budov, se bez nadsázky hovoří jako o „nové ropě“ a plány na její využití neznají limity. Reálné kontury tak dostávají projekty i na:

 • distribuci geotermální energie pro 900 tisíc bytů v New Yorku,
 • nahrazení současných zdrojů tepla právě geotermální energií ve Spojených arabských emirátech,
 • nahrazení tepla vyrobeného z fosilních paliv, kterým jsou zásobovány domácnosti v Mnichově, právě teplem z geotermální energie,
 • využívání geotermální energie ve všech federálních budovách v USA.