Recyklovaná okna pro váš lepší domov

Základem recyklace je maximální opětovné použití materiálů s minimálním úsilím potřebným k jejich zpracování. Recyklace není jen o plastových lahvích nebo papíru. Stará plastová okna lze také použít k výrobě nových produktů, aniž by došlo ke zhoršení jejich vlastností.

Racionální využívání přírodních zdrojů
Ačkoli ne každý si je toho vědom, PVC okna jsou zcela recyklovatelná. Demontovaná okna jsou vystavena fragmentaci, separaci a recyklaci. Je to vše čistý proces, který výrazně snižuje zatížení přírodního prostředí a neovlivňuje zdroje Země, jako je ropa nebo sůl, které se používají při výrobě oken z „čerstvého“ materiálu.

Výsledkem zpracování je vytvoření vysoce kvalitního PVC granulátu, který lze úspěšně použít pro výrobu nového okna. Jak se liší primární produkt z PVC od sekundární výroby plastů? – Při výrobě tuny PVC vzniká více než dvě tuny CO2, zatímco při recyklaci tuny PVC se vytváří mírně více než 130 kg CO2. Snížení emisí oxidu uhličitého je až 94%, což při výrobě 10 tun materiálu šetří více než 19 tun škodlivého plynu.

Recyklovaný materiál
Granulát vzniklý recyklací PVC se vyznačuje vysokou homogenitou. Spolu se zpracováním se zlepšují mechanické vlastnosti materiálu, který se potom používá pro výrobu jader profilů oken, tj. vnitřních součástí. Na první pohled není možné odlišit „nové“ okno od okna, které bylo vyrobeno pomocí recyklátu. Díky opětovnému použití materiálů se však neplýtvá ani jediný gram materiálu a výsledné profily splňují nejvyšší standardy kvality a funkčnosti. Je třeba zdůraznit, že PVC materiál může být mnohokrát zpracován, aniž by došlo ke zhoršení jeho profilových vlastností, a okna z něj se budou používat pro další roky.

Pro lepší zítra
Důležitým problémem souvisejícím s recyklací PVC je snížení množství použitého odpadu, což se projevuje ve významných ekologických výhodách. Odborníci poukazují na to, že opětovné použití suroviny bude brzy ekologickou nutností. Recyklaci PVC budeme také nuceni kvůli rostoucím cen surovin, takže bude to výsledkem ekonomiky a zdravého rozumu. Ve srovnání s „čerstvým“ PVC se recyklované vyznačuje podobnou homogenitou směsi, podobnou trvanlivostí a vynikající tepelnou izolací.