Jak namíchat kvalitní beton

Při samotné výrobě betonu musíme jako základní požadavek zohlednit typ stavby, na který chceme namíchaný beton použít. Při různých typech staveb jsou používány rozdílné poměry kameniva, cementu, vody a ostatních příměsí. U některých druhů betonových směsí můžeme přimíchávat složky, které brání zamrzání vody, urychlovače nebo zpomalovače tuhnutí betonu, plastifikátory a podobně. Pokud využijete některé druhy plastifikátorů, není nutné použití velkého množství vody.

Betonovat bychom neměli, pokud jsou teploty příliš vysoké. Tehdy by nám mohlo hrozit, že by beton praskal a rychle vysychal. Také se nedoporučuje betonovat během mrazivého počasí. Odborníci doporučují teploty mezi pěti stupni nad nulou až do dvacet pět stupňů nad nulou.

Pokud vybíráme drobné kamenivo, je důležité použít kamenivo, které je co nejméně znečištěné od hlíny, prachu a jiných částic. Odborníci doporučují použít kamenivo, které získalo certifikát od výrobce. Při míchání betonu by měla být voda čistá, bez částic.

Během mísení cementu musíme zvážit, jaký typ stavby jdeme zdít. Na na míchání obyčejného betonu na schody můžeme použít cement typu Variocem. Při míchání betonu, který potřebujeme mít odolný a s vyšší nosností, odbornicí doporučují využít Extracem.

Na míchání betonu na běžné stavby se můžeme řídit poměrem 1: 3: 4. Jednotlivé složky jsou v pořadí cement, písek a štěrk. Pokud potřebujeme beton v velkou nosností a odolností, můžeme se řídit poměrem 1: 1,5: 1,5. Také v pořadí cement, písek a štěrk. Při míchání betonu se můžete opírat o jednoduché pravidlo odborníků, na čtyřicet kilogramů cementu použít 33 litrů vody. Během mísení vody je třeba být opatrný, nadměrné množství vody způsobuje snižování pevnosti betonu.

Při samotném míchání betonu bychom měli nejprve smíchat suché složky. Smícháme písek, cement a štěrk. Tuto směs postupně přidáváme k vodě. Pokud používáte zednickou míchačku měli jsme nejprve nalít vodu a pak přidat připravenou směs. Beton by měl v zednické míchačce míchat zhruba deset minut. V případě, že beton mícháte ručně je vhodné míchat jej zhruba dvacet minut.